Tämä on NeoHeat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 8.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

NeoHeat Oy
Kuturmäentie 2
25130 Muurla

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Alanko
jukka.alanko@alanko.net

3. Rekisterin nimi

NeoHeat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi, verkkokaupan toiminnan ja palveluiden toiminnan parantaminen, analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Maksu- ja laskutustiedot
 • Tilausten seurantatiedot
 • Mahdolliset muut henkilön luovuttamat tiedot

Palvelun käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot ja päälaitteen tunnistetiedot

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja viranomaisrekisteristä ja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelun tarjoajalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteisesti markkinointikäyttöön myös ulkopuolisilta rekisterinpitäjiltä.

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Näitä tekniikoita käytämme toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Viranomaistahoille

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (ks. kohta 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ( ”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (ks. kohta 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sulje valikko